Tłumacz przysięgły języka polskiego

Tłumaczenia przysięgłe

W celach urzędowych wykonuje również tłumaczenia przysięgłe w językach polsko niemiecki i niemiecko polski. W przypadku tłumaczeń ekspresowych proszę kontakt do godz. 21.00.

Wykonuję tłumaczenia przysięgłe następujących dokumentów:

Akty stanu cywilnego

 • akt urodzenia (odpis skrócony i odpis zupełny)
 • akt małżeństwa (odpis skrócony i odpis zupełny)
 • akt zgonu (odpis skrócony)
 • świadectwo chrztu
 • odpis uwierzytelniony z księgi rodzinnej
 • świadectwo zdolności do zawarcia małżeństwa
 • zaświadczenie o zmianie nazwiska i imienia itd.

Dokumenty sądowe i urzędowe

 • wyrok orzekający rozwód
 • zaświadczenie według art. 39 dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich
 • apostille
 • wyrok zaoczny
 • wyrok, postanowienie, decyzja
 • oświadczenie o odrzuceniu spadku
 • decyzja o przyznaniu lub waloryzacji renty
 • decyzja o przyznaniu emerytury
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu
 • zaświadczenie o zameldowaniu
 • rozszerzone zaświadczenie o zameldowaniu zgodnie z § 18 ustęp 2 Federalnej Ustawy Meldunkowej
 • zaświadczenie
 • umowa
 • pełnomocnictwo
 • dowód osobisty, prawo jazdy
 • legitymacja ubezpieczeniowa
 • karta wędkarska itd.

Świadectwa

 • świadectwo szkolne
 • świadectwo ukończenia (gimnazjum, liceum, technikum)
 • świadectwo dojrzałości (matura)
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (licencjat i magister)
 • świadectwo czeladnicze
 • dyplom mistrzowski
 • świadectwo pracy
 • świadectwo o odbyciu praktyki
 • świadectwo zdrowia
 • świadectwo o niekaralności itd.
Renata Meiring - tłumaczenia przysięgłe