Tłumacz przysięgły języka polskiego

Tłumaczenia przysięgłe

 

Jako tłumacz przysięgły dokonuję dla celów urzędowych tłumaczeń dla pary języków Niemiecki – Polski i Polski – Niemiecki.

Otrzymają Państwo u mnie profesjonalnie przetłumaczone dokumenty:

Akty stanu cywilnego

 • akt urodzenia (odpis skrócony i odpis zupełny)
 • akt małżeństwa (odpis skrócony i odpis zupełny)
 • akt zgonu
 • metryka chrztu
 • odpis z księgi rodzinnej
 • świadectwo zdolności do zawarcia małżeństwa itd.

Dokumenty sądowe i urzędowe

 • wyrok orzekający rozwód
 • wyrok zaoczny
 • decyzja o rencie, emeryturze
 • zaświadczenie według art. 39 dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich
 • zaświadczenie ubezpieczeniowe
 • rozszerzone zaświadczenie o zameldowaniu zgodnie z § 18 ustęp 2 Federalnej Ustawy Meldunkowej
 • umowa
 • pełnomocnictwo
 • wyrok, postanowienie, decyzja itd.

Świadectwa

 • świadectwo szkolne
 • świadectwo ukończenia (gimnazjum, liceum)
 • świadectwo dojrzałości (matura)
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (licencjat i magister)
 • świadectwo czeladnicze i dyplom mistrzowski
 • świadectwo pracy itd.