Tłumacz przysięgły języka polskiego

Tłumaczenia

Skupiam się na profesjonalnych tłumaczeniach z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski. Moją specjalizacją są tłumaczenia z zakresu ekonomii i prawa. Cieszę się na Państwa bezpłatne niezobowiązujące zapytanie.

ekonomia

 • zarządzanie
  • tworzenie firm
  • umowa firmowa
  • korespondencja menedżerska
  • prezentacja
 • handel
  • gwarancja
  • wyciąg z rejestru handlowego
  • kosztorys
  • nakaz zapłaty
 • rachunkowość / controlling / podatki
  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • sprawozdanie roczne
  • biznesplan
  • zaświadczenie o zarobkach

prawo

 • prawo cywilne
  • wszelkiego rodzaju umowy: umowa spółki, majątkowa umowa małżeńska, umowa zakupu gruntu itd.
  • wyrok sądowy
  • pozew
  • wpis do księgi wieczystej i wyciąg z księgi wieczystej
  • darowizna, testament, pełnomocnictwo itd.
 • prawo karne
  • nakaz karny i wyrok karny
  • nakaz aresztowania
  • akt oskarżenia
 • prawo podatkowe
 • prawo administracyjne

inne

 • aplikacja (pismo, CV, świadectwo)
 • korespondencja prywatna
Renata Meiring - tłumaczenia