Tłumacz przysięgły języka polskiego

Tłumaczenia przysięgłe

 

Jako tłumacz przysięgły języka polskiego dokonuję dla celów urzędowych tłumaczeń przysięgłych/poświadczonych dla pary języków Niemiecki – Polski i Polski – Niemiecki.

Otrzymają Państwo u mnie profesjonalnie przetłumaczone i poświadczone dokumenty:

Akty stanu cywilnego

  • akt urodzenia (odpis skrócony i odpis zupełny)
  • akt małżeństwa (odpis skrócony i odpis zupełny)
  • akt zgonu
  • metryka chrztu
  • odpis z księgi rodzinnej
  • świadectwo zdolności do zawarcia małżeństwa itd.

Dokumenty sądowe i urzędowe

  • wyrok orzekający rozwód
  • wyrok zaoczny
  • decyzja o rencie, emeryturze
  • zaświadczenie według art. 39 dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich
  • zaświadczenie ubezpieczeniowe
  • rozszerzone zaświadczenie o zameldowaniu zgodnie z § 18 ustęp 2 Federalnej Ustawy Meldunkowej
  • umowa
  • pełnomocnictwo
  • wyrok, postanowienie, decyzja itd.

Świadectwa

  • świadectwo szkolne
  • świadectwo ukończenia (gimnazjum, liceum)
  • świadectwo dojrzałości (matura)
  • dyplom ukończenia szkoły wyższej (licencjat i magister)
  • świadectwo czeladnicze i dyplom mistrzowski
  • świadectwo pracy itd.